نئوفارم

سوالات گمرکی » نئوفارم | نیازمندی شرکتهای صادرات واردات

تصویری موجود نمی‌باشد

تعرفه گمرکی چیست؟

تعرفه گمرکی چیست؟ تعرفه گمرکی به معنی دریافت حقوق و عوارض گمرکی است که بر روی هر کالا بسته می شود. برای مثال وقتی می گویند تعرفه ورود تلویزیون ۳۰% است، یعنی مأخذ دریافت حقوق و عوارض گمرکی این کالا ۳۰% تعیین شده است. به بیان دیگر «تعرفه» به معنی جدول طبقه بندی کالایی هم […]

تصویری موجود نمی‌باشد

به چه کالاهایی متروکه گفته می شود؟

به چه کالاهایی متروکه گفته می شود؟ مدت مجاز توقف کالاهای وارده به گمرک چهارماه بعد از تاریخ تحویل اظهارنامه و صدور قبض انبار است. درصورتی که در این فاصله برای تشریفات گمرکی مراجعه نشود، کالا متروکه محسوب می گردد؛ این مهلت در صورت درخواست صاحب مال این مدت به شرط پرداخت حق انبارداری تا […]

تصویری موجود نمی‌باشد

معافیت های گمرکی که شامل لوازم زندگی فرد می‌شود،‌ کدام است؟

معافیت های گمرکی که شامل لوازم زندگی فرد می‌شود،‌ کدام است؟ کلیه لوازم مستعمل زندگی هموطنان مقیم به هنگام بازگشت به کشور مشمول معافیت‌های گمرکی خواهد بود. هیچ‌گونه حقوق و یا سودی از آنان دریافت نخواهد شد به شرط آنکه: وسایل مورد نیاز حداقل یک ماه زودتر، همراه یا ۹ ماه پس از ورود صاحب […]

تصویری موجود نمی‌باشد

ورود و صدور چه کالاهایی به طور کلی ممنوع است؟

ورود و صدور چه کالاهایی به طور کلی ممنوع است؟ براساس قوانین و مقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران ‌ورود برخی کالاها و یا صدور آنها به طور کلی ممنوع است. بعضی از این کالاها عبارتند از: مشروبات الکلی، وسایل قمار، ‌اسلحه سرد و گرم و مواد محترقه، ‌مواد مخدر،‌ نشریات، تصاویر، ‌فیلم، ‌عکس و هر کالایی که […]

تصویری موجود نمی‌باشد

کالا تا چه تاریخی می‌تواند در انبارهای گمرکی باشد و مشمول کالای متروکه نشود؟

کالا تا چه تاریخی می‌تواند در انبارهای گمرکی باشد و مشمول کالای متروکه نشود؟ مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به اماکن گمرکی سه ماه است. درصورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل درمورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک وبا پرداخت هزینه انبارداری […]

تصویری موجود نمی‌باشد

نحوه استرداد حاصل‌ فروش کالای قاچاق را به همراه مدت زمان آن چگونه است؟

نحوه استرداد حاصل‌ فروش کالای قاچاق را به همراه مدت زمان آن چگونه است؟ اسناد مورد نیاز جهت استرداد حاصل‌فروش کالای قاچاق به ترتیب مراحل زیر است: ۱ – حکم برائت دادگاه صالحه ۲ – اصل نامه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مبنی بر مبلغ حاصل‌فروش کالا و سایر اطلاعات مربوط به نوع کالا ۳ – […]

تصویری موجود نمی‌باشد

آیا ترخیص کالاهای خریداری شده از طریق بانک با خریدهای شخصی تفاوتی دارد؟

آیا ترخیص کالاهای خریداری شده از طریق بانک با خریدهای شخصی تفاوتی دارد؟ برای ورود کالا باید ثبت سفارش بازرگانی شده باشد، به جز موارد معدود و اگر بدون ارز یا در مقابل صادرات، واردات انجام شده باشد نیاز به گشایش اعتبار نیست. ولی در غیر این صورت باید ترخیص کالاهای خریداری شده از روش بانکی […]

تصویری موجود نمی‌باشد

پته چیست ؟از نظر ارزش و حجم تا چه میزان میتوان با پته کالا ترخیص کرد ؟

پته چیست ؟از نظر ارزش و حجم تا چه میزان میتوان با پته کالا ترخیص کرد ؟ پته سبز گمرکی سند ترخیص کالای غیر تجاری از گمرک می باشد که ارزش آن از یک هزار دلار متجاوز نباشد. مسافر ورودی به میزان ۸۰ دلار برای کالاهای همراه خود به شرط غیر تجاری بودن و ممنوع شرعی […]

تصویری موجود نمی‌باشد

منظور از انوانتر چیست؟

منظور از انوانتر چیست؟ تعیین تعرفه کالا و بازدید محتویات کالا، تغییر لفاف کالا یا عملیاتی که مستلزم تغییر در بسته بندی می باشد با حضور نماینده گمرک انوانتر گفته می شود. در واقع انوانتر به بازرگانان کمک می کند که در پروسه ترخیص کالا از گمرکات، نسبت به بازدید کالای وارداتی اقدام، در صورت لزوم نسبت […]

تصویری موجود نمی‌باشد

اگر کالایی به گمرک اظهار شده و تشریفات آن پایان پذیرفته باشد و برای خروج آن کالا از گمرک پروانه گمرکی صادر گردیده باشد لیکن از گمرک خارج نگردد ،پس از گذشت چهار ماه از توقف آن آیا مشمول مقررات متروکه میگردد یا خیر؟

اگر کالایی به گمرک اظهار شده و تشریفات آن پایان پذیرفته باشد و برای خروج آن کالا از گمرک پروانه گمرکی صادر گردیده باشد لیکن از گمرک خارج نگردد ،پس از گذشت چهار ماه از توقف آن آیا مشمول مقررات متروکه میگردد یا خیر؟ طبق ماده ۳۸۹ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرک – هرگاه […]