نیازمندی شرکتهای صادرات و واردات
نئوفارم

 

 

 

توضیحات

هزینه ثبت آگهی در نئوفارم

 

هزینه ثبت آگهی در نئوفارم : 99000 تومان ( یکماهه )

هزینه ویژه کردن آگهی : 35000 تومان

هزینه نردبان آگهی : 15000 تومان

 

+ ثبت آگهی